dinsdag 29 mei 2018

Gelijk in de hemel

Voor de Christian Scientist is het een gewone zaak om voor de hele mensheid te bidden. In overeenstemming met het voorschrift van hun Leidsvrouw Mrs. Eddy, wenden zij zich regelmatig tot God, de Vader en Moeder van allen, met het verlangen Zijn Koninkrijk gevestigd te zien op de aarde, gelijk in de hemel. Zij bidden dagelijks: “. . .laat de heerschappij van de goddelijke Waarheid, het goddelijk Leven en de goddelijke Liefde in mij wonen en alle zonde uit mij verdrijven; en moge Uw Woord de gevoelens van alle mensen verrijken en hen besturen.” (Manual art.VIII)  Met gevoelens die verrijkt zijn door de activiteit van de Christus, de ware idee van God, zou het mensdom - kinderen, mannen en vrouwen - onder betere omstandigheden leven. Christian Science toont aan dat we in werkelijkheid allemaal Gods geestelijke volmaakte kinderen zijn. We verblijven in Zijn geestelijk heelal, onder het weldadige bestuur van Zijn wet van harmonie en gezegend door Zijn gulle gaven. Deze waarheid over Gods volmaakte, geestelijke schepping en overvloedige liefdevolle zorg verandert het menselijk bewustzijn en verwijdert de gedachtenbeelden van disharmonie en gebrek. Dan, omdat de stof en de hele menselijke ervaring een subjectieve sterfelijke gedachtenstaat is, moet de toestand voor de mens verbeteren. Gods goedheid zal dan vollediger herkend en ervaren worden op de aarde, net als in de hemel.

Geen opmerkingen: