dinsdag 22 mei 2018

Bevrijdende kracht van Christus

Ieder mens die hulp in gebed vraagt aan een practitioner, is bewust of onbewust onder de invloed van het geloof dat hij of zij gezondigd heeft en daarom in moeilijkheden verkeert - gezondigd in deze betekenis dat hij de een of andere bijzondere of algemene materiële, verkeerde opvatting heeft aangenomen, gehuldigd of met zich omgedragen. Getob over de reden waarom een genezing niet zijn beslag krijgt, angst dat een bepaalde dwaling onopgemerkt in het bewustzijn is binnengeslopen - dit zijn dikwijls aanwijzingen dat wij het sterfelijk beeld van een gevallen mens hebben aanvaard. Geen enkel systeem van menselijke theorieën kan de bevrijdende en actieve kracht van de Christus, Waarheid, in  het menselijk bewustzijn weerstaan of in de weg zitten. Wij kunnen er met volle overtuiging aanspraak op maken dat dit feit wet is. De mens is niet gevallen. Zelfs de meest hardnekkige toestand van mentale verslaving aan angst, haat, zonde of zogenaamde stoffelijke wetten is, evenmin als het lichamelijk aan het licht treden van die verslaving, ooit waar, en zal ook nooit de waarheid worden van onze door God geschonken identiteit. Als de geestelijke waarheid bezit neemt van het denken van zowel de practitioner als de patiënt, volgt onvermijdelijk genezing.

Geen opmerkingen: