vrijdag 13 april 2018

Koninkrijk der hemelen

In het evangelie van Johannes wordt Jezus voorgesteld als ‘een mens die de waarheid sprak’ (Joh.8:40). Jezus zelf zegt het een beetje anders: ‘Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik aan de waarheid getuigenis geven zou’ (Joh. 18:37).
De levensgeschiedenis van Jezus kunnen we het beste samenvatten als de ontvouwing van een groots idee. En die idee bepaalde niet alleen alles wat hij zei en deed, die was het het doel en de reden van zijn bestaan, die was zijn leven zelf. Wat hield deze idee in die zo’n grote rol speelde in zijn leven? Dit, namelijk dat het koninkrijk der hemelen niet een aards koninkrijk is, met allerlei stoffelijk attributen, maar dat dit uitsluitend wordt gevonden in de intelligentie van Gemoed. Jezus laat ons niet veel keuze voor een andere conclusie als hij zegt: ‘Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden.’ Dit uitgangspunt brengt gezondheid, vrijheid en geluk. Jezus zegt ervan: ‘Gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken’ (Joh. 8:32). Gij zult de waarheid VERSTAAN, KENNEN - vrijheid is een Gemoedseigenschap en heeft direct met onze gedachten te maken. Jezus’ uitspraak over ‘vrijmaken’ werd in zijn tijd door de meeste mensen volkomen misverstaan. En dat is waarschijnlijk vandaag de dag niet zo veel anders.


Geen opmerkingen: