woensdag 25 april 2018

Het zuiver zien

Mrs. Eddy omschrijft God als onlichamelijk, oppermachtig, oneindig. In Christian Science is God niet aan de mens gelijk, maar de geestelijke mens is aan God gelijk. De Bijbel zegt: “God schiep de mens naar zijn beeld” (Gen. 1:27). Als dit zo is, dan moet de ware aard van de geestelijke mens goddelijk zijn en moeten daarom alle eigenschappen die de godheid vormen voor hem bereikbaar zijn, bijvoorbeeld geestelijk waarnemingsvermogen, liefde, intelligentie, eerlijkheid, rechtvaardigheid enz. Als wij het zuiver zien, betekent “God is oppermachtig almachtig” dat er in werkelijkheid geen andere macht bestaat. Als wij het voorvoegsel “al” uit het woord almachtig weglaten, dan dringt zich de gedachte op aan vele machten en gaan wij beslissingen nemen die samenhangen met denkwijzen die ons beperken en ons bang maken. God is oneindig betekent dat er voor God geen betrekkelijke begrippen zoals ruimte en tijd, geen beperking bestaan. Deze geestelijke denkwijze is de basis voor het genezen in Christian Science - een absolute overtuiging dat het ware leven geestelijk, eeuwig en onvernietigbaar is. Het doel is bevrijding van het vervreemd zijn van God door geestelijke vernieuwing en verandering.

Geen opmerkingen: