dinsdag 24 april 2018

Geestelijk licht en Liefde

Gezang 12
“. . .boven dogma, vorm en waan
Brengt Christus ons verlossing aan.
Nog staat zijn Woord bekleed met macht,
De zijnen gaan van kracht tot kracht.”

Een ieder van ons wordt door het goddelijk licht geleid. In Gods ogen is er geen verschil tussen u en ‘de zijnen’ uit het gezang. Naarmate wij ons meer en meer identificeren met Gods volmaaktheid en het goede tot uitdrukking brengen en weerspiegelen, zullen wij onszelf meer liefhebben en kunnen wij des te meer aan anderen geven. Dan zijn we werkelijk in staat onze naasten lief te hebben en onder dezelfde ster in vrede samen te leven. Duidelijk is dat de mens geestelijk is en dat God geestelijk licht en Liefde is.

Geen opmerkingen: