zaterdag 14 april 2018

De mens

We moeten het feit accepteren dat God ons liefdevol, intelligent en gezond gemaakt heeft. Wie zou zich met iets dat minder is willen identificeren? Waarom onze misvattingen over onszelf en over God niet achter ons laten? Laten we ons ‘s ochtends vroeg aan het begin van iedere dag even in onszelf terugtrekken en protest aantekenen tegen de suggestie dat we behept zijn met allerlei gebreken, mentaal en lichamelijk. En wat meer aandacht geven aan wat Mrs. Eddy in haar boek Wetenschap en Gezondheid onder meer over de mens schrijft. Namelijk dat de mens (dat wil zeggen U en ik) “...de weerspiegeling van God, of Gemoed, is en daarom eeuwig is; datgene, wat geen van God gescheiden gemoed heeft; datgene, wat geen enkele eigenschap bezit,  die niet aan de Godheid is ontleend; datgene, wat geen leven, intelligentie of scheppingsvermogen in zichzelf heeft, maar alles wat aan  zijn Maker toebehoort, geestelijk weerspiegelt” (p.475). Die mens dat bent u. Besef goed wat er staat: dat u ALLES weerspiegelt wat tot de Schepper behoort. Dat betekent dat u alles wat goed is en van het goddelijk Gemoed is, tot uitdrukking kunt brengen.

Geen opmerkingen: