dinsdag 13 maart 2018

Vooruitgang

Behoort vooruitgang in ons leven tot de mogelijkheden? Hoe kunnen wij uitgroeien boven de restricties en routines die ons van dag tot dag ingekapseld houden? Hoe onze zorgen en ‘wat … als’ die ons leven lijken te bepalen achter ons te laten en de stap te doen naar het nieuwe? De beste oplossing is de aanwijzingen van Christus Jezus te volgen en niet te veel aandacht te geven aan de dag van morgen, maar vol vertrouwen te hebben in de voorziening voor vandaag. Er vindt in de Bijbel een interessante conversatie plaats tussen Jezus en zijn discipelen als zij hem vragen over het toekomstig verloop van zijn werk als prediker. In zijn antwoord maakt Jezus hun duidelijk niet te kijken naar het toekomende, maar het goede te zien hier en nu. De discipelen vragen hem: ‘Heere zult gij in deze tijd aan Israël  het Koninkrijk weer oprichten?’ Waarop Jezus antwoordt: ‘Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft’ (Hand.1:6,7). Een van de Bijbel commentaren zegt over deze tekst: Jezus verlegde zo het accent van toekomst speculatie naar de bewijsgeving in het heden. Voor sommige mensen is het maar al te verleidelijk zich over te geven aan toekomstdromen om op die wijze in het komende al die dingen te projecteren waar zij naar verlangen en waarvan zij zich verstoken voelen in het heden. Niet aldus Jezus. Hij vroeg om getuigen voor zijn leer. Laat de wereld zien, zei hij, wat de macht van God kan doen door de bond van hen die volledig op Hem vertrouwen. En dit is het moment om dat te doen. Wij elimineren misplaatste bezorgdheid over de toekomst, zodra we het bewijs geven van Gods bestuur en zorg voor zijn heelal. De vrede, harmonie en het welslagen die het directe gevolg zijn van Gods bestuur maken de stap naar het nieuwe mogelijk en maken vooruitgang een succes.

Geen opmerkingen: