zaterdag 17 maart 2018

Onszelf liefhebben

Wat het wezen Gods uitmaakt, maakt ons wezen uit. Wij hebben lief, worden bemind, zijn beminnelijk omdat God de goddelijke en oneindige Liefde is. Andere liefde is er niet. Als de Liefde in ons tot uitdrukking komt, dat wil zeggen als we vriendelijk zijn, anderen helpen en de nederigheid hebben onszelf weg te cijferen, dan geven we actief uitdrukking aan die tedere liefde die uit de goddelijke bron voortvloeit en de hele mensheid omvat. Het is niet altijd eenvoudig onszelf lief te hebben. Ja, we moeten onszelf en anderen liefhebben. Liefde voldoet alleen dan aan haar essentie van geven als we het gebod van Jezus opvolgen, God lief te hebben en onze naaste als onszelf. Ontbreekt een van deze elementen dan voldoet de liefde niet langer aan haar essentie. Wat is er voor nodig onszelf lief te hebben? Zodra wij de goddelijke kwaliteiten herkennen die onze ware aard uitmaken is het niet moeilijk meer. Maak in de stilte van uw huiskamer voor uzelf eens een lijst van de kwaliteiten die u ziet in uw eenheid met God. Waarom is het zo belangrijk zo’n lijst bij de hand te hebben? Wel, hoe meer wij onszelf hoogachten en liefhebben, des te beter zijn wij in staat anderen lief te hebben. En hoe meer we beseffen dat alle liefde direct uit het hart van het goddelijke opwelt, des te edelmoediger wordt onze liefde voor anderen. Het maakt een einde aan gevoelens van haat voor onszelf en onze naaste. En des te meer gaat van onze liefde een genezende invloed uit naar de hele wereld.

Geen opmerkingen: