maandag 19 maart 2018

Ononderbroken in Zijn Liefde

God is Liefde. En ziekte is geen deel van een liefdevolle schepping. God schept alleen dat wat goed is en zegen inhoudt voor Zijn kinderen. Omdat de goddelijke Liefde oneindig is, heeft disharmonie daarin geen plaats. In die Liefde vinden wij alleen harmonie en gezondheid. Wij zijn altijd zonder onderbreking één met God of we nu werken of in gebed verdiept zijn. Alles wat we doen speelt zich in God af, want ‘in Hem leven wij en bewegen ons en zijn wij’. Gebed brengt ons dichter bij God en wij krijgen daardoor een andere kijk op het leven. De gedachte rijst hoger dan het sterfelijk beeld van leven en wordt deel van de geestelijke werkelijkheid, onze eenheid met God, die ons ‘een rijkere individualiteit’ schenkt, ‘een wijdere sfeer van denken en handelen, een verder reikende liefde, een hoger en duurzamer vrede’. In Psalm 37 staat: ‘Let op de vrome, en zie naar de oprechte, want het einde van die man zal vrede zijn’. In een moderne vertaling luidt dit vers: ‘De vredelievende mens gaat een wonderbaarlijke toekomst tegemoet’. God beschermt onze toekomst door ons ononderbroken in Zijn Liefde te houden, die alle werkelijkheid uitmaakt.

Geen opmerkingen: