zondag 11 maart 2018

Een en al goed

Door op geestelijke feiten te vertrouwen worden we ons in toenemende mate bewust van ‘de volmaakte liefde die de vrees buiten drijft’ (1Joh.4:18). De dreiging neemt af en onze gedachten  en handelingen zijn meer relaxed. De Bijbel zegt: ‘Maak de plaats van uw tenten wijd’ (Jes.54:2). Wat weerhoudt ons ervan daar gehoor aan te geven? Wat is het dat ons soms terug houdt onze vleugels uit te slaan en hoger te stijgen of voorwaarts te gaan? Is het een toekomst syndroom? Vrees houdt ons vaak gekluisterd uit angst voor het nieuwe en ongekende. Maar de idee dat we in God ‘leven en bewegen en zijn’ (Hand.17:28) zoals Paulus verklaart als hij op de Areopagus tot de Grieken spreekt, neemt onze vrees weg. Waarom? Omdat we nooit ook maar voor een moment van God gescheiden kunnen zijn, van Zijn grenzeloze goedheid. In de oorspronkelijke tekst van de Bijbel staat het woord ‘God’ ook voor het woord ‘goed’. Gods wezen, Zijn hele aard is een en al goed. En onze ware aard is inclusief in dat goede, geheel opgenomen in het goddelijke, waar absoluut niets is dat ons vrees kan inboezemen - omdat er nooit een moment is dat het goede niet aanwezig is.

Geen opmerkingen: