donderdag 22 maart 2018

Aanwezigheid van het goddelijk Gemoed

Niemand hoeft zich machteloos te voelen bij de soms verbijsterende veranderingen waar we getuige van zijn in de wereld. Ieder van ons bezit dat geestelijk vermogen het ware van het onware te scheiden, door de leugen heen te kijken en dat wat slechts puur fictie is te onderscheiden van dat wat waardevol is en blijft. De goddelijke liefde is onophoudelijk actief. Het goddelijk Gemoed maakt zijn aanwezigheid kenbaar op oneindig verschillende manieren. Vele veranderingen om ons heen die de kenmerken dragen van vooruitgang en grotere vrijheid zijn een indicatie van de werking van deze Liefde en dit Gemoed. Deze veranderingen betekenen een grotere vrijheid voor het individu en voor de samenleving en duiden op de geweldige kracht ten goede die de mensheid voorwaarts stuwt. Het is onze individuele verantwoordelijkheid aan deze goddelijke stuwkracht gehoor te geven, want dat is de goddelijke orde van zaken dat het menselijk gemoed zich overgeeft aan het Oneindige. Als het menselijk bewustzijn de overtuiging wegdraagt dat het goede hier en nu aanwezig is en het daar gehoor aan geeft, is onze intelligentie gebaseerd op geestelijk weten. Wij mogen nooit vergeten dat alle motivatie voortkomt uit de goddelijke Liefde en al ons denken uit de goddelijke intelligentie. Dan alleen zien we veranderingen in het licht van geestelijke ontvouwing, zowel voor de enkeling als voor de mensheid. Dan zullen wij die met open armen ontvangen in de stellige verwachting dat aan de ontvouwing van het goede geen einde komt.

Geen opmerkingen: