zondag 25 februari 2018

Rijker individualiteit

In Wetenschap en Gezondheid pag. 265 gebruikt Mrs. Eddy o.a. de woorden ‘een rijker individualiteit’ in haar uitleg van het wetenschappelijk begrip van het zijn. Het woord rijk geeft al aan dat hier geen sprake is van armoede, van beperkingen en tekortkomingen. Er is sprake van vrijheid van elke vorm van limitatie. Wanneer onze gedachten meer en meer tot het goddelijke neigen, vallen de beperkingen van zorg en vrees van ons af die samengaan met een stoffelijke en sterfelijke opvatting van het bestaan. Als we over onszelf en anderen denken in termen van een stoffelijk lichaam afhankelijk van leeftijd, sexe, ras, gezondheid, enz., met andere woorden wanneer we over onszelf en anderen denken als stoffelijke persoonlijkheden - met allerlei menselijke karaktertrekken, erfelijk belast (Ze is net als haar tante Bets!), de dupe van gebeurtenissen in het verleden en alle denkbare condities en situaties die ons zogenaamd hebben gevormd en bepaald - zijn er dan niet volop redenen om ons zorgen te maken? Leven op die manier gezien is zwanger van zorgen. Maar gaan we uit van het ongelimiteerde, van een geestelijke opvatting van het zijn, dan ziet de wereld er ineens heel anders uit, ons leven is niet meer een opeenhoping van menselijke factoren. Onze geestelijke individualiteit is een onmiskenbaar feit geworden

Geen opmerkingen: