vrijdag 2 februari 2018

Basis van alle werkelijkheid


Niemand ontkomt aan het feit dat dingen en situaties veranderen en dat 
jaagt ons angst aan en we verzetten ons daartegen, of we reageren er positief op en stellen ons daarvoor open. Zeker is dat we er onze ogen niet voor kunnen sluiten, althans niet lang. Er vindt in deze tijd een enorme mentale ontwikkeling plaats in de samenleving. Het is nodig dat wij ons bij de veranderingen die daar het gevolg van zijn aanpassen om onze bijdrage te kunnen leveren. Dat vereist het stellen van essentiële vragen en het geven van heldere antwoorden. Hoe komt het dat de leer van Jezus meer dan welke andere ook zulke radicale en positieve veranderingen in het denken en het gedrag van de mensen heeft teweeggebracht en dat nog steeds doet?  Zijn leer gaat terug naar de basis van alle werkelijkheid - de aard en het wezen van God en van onze relatie tot de goddelijke. Voor Jezus was het essentieel dat wij het leven geestelijk benaderen. Het was zijn missie het menselijk denken de moed te geven om alle angst en gelimiteerdheid achter te laten en de overvloed van het goede die op ons ligt te wachten onvoorwaardelijk te accepteren. Hij voerde de gedachten van de mensen in nieuwe banen waar het lichaam genezing vindt en geloof en levenservaring van hun kluisters bevrijd worden. En hij eiste dat wij zelf het werk zouden voortzetten, de verandering die het gevolg is als wij het leven naar zijn voorbeeld als geestelijk ervaren.

Geen opmerkingen: