woensdag 14 februari 2018

Alomtegenwoordig Gemoed

Iemand die de orthodoxe theologie zeker niet voetstoots aannam was Mary Baker Eddy. Zij had de Bijbel altijd zeer toegewijd bestudeerd en ernaar verlangd de diepere betekenis van de woorden en genezingen van Jezus geopenbaard te krijgen. Paulus’ uitspraken lagen haar na aan het hart: ‘. . . . we hebben de zin van Christus’ en ‘dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was’ (1Kor.2:16; Filipp.2:5). Door zich het Godsbegrip van Jezus eigen te maken, zag zij God niet alleen als de goddelijke Liefde, maar ook als goddelijk Gemoed. Wat is dat begrip van God als het alomtegenwoordige Gemoed? In Christian Science leren we dat God het enige, oneindige Gemoed is en dat dit Gemoed uw en mijn gemoed is en dat dit Gemoed het onveranderlijk goede is, onfeilbare wijsheid en intelligentie. In het leerboek van Christian Science, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, zegt Mrs. Eddy het in deze directe vorm: ‘Er kan slechts één Gemoed zijn, omdat er slechts één God is' (p. 469). En over de mens, de schepping van dit oneindig goddelijk Gemoed, schrijft zij in Wetenschap en Gezondheid: ‘De mens is idee, het beeld van Liefde; hij is niet een fysiek organisme. Hij is de samengestelde idee van God en omvat alle ware ideeën . . .' (p. 475). Volgen we deze gedachtengang dan brengt dat wat meer duidelijkheid over het begrip Gemoed als een andere naam voor God. Gemoed, God, is onpartijdig goed en daarom zijn alle goede en nuttige ideeën universeel voor iedereen beschikbaar. Gemoed, God, is alle tegenwoordigheid. De veronderstelling dat er ruimte zou zijn waar God niet is, is ontbloot van elke realiteit; goddelijke ideeën en de goddelijke intelligentie vullen alle ruimte. De mens leeft niet in een vacuüm, maar als het directe bewijs van de alomtegenwoordigheid van Gemoed, of God, waar het goede een altijd aanwezige werkelijkheid is.

Geen opmerkingen: