dinsdag 30 januari 2018

Profetie van Jezus

Christian Science wordt nog al eens getypeerd als een sekte rond de persoonlijkheid van Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Leidsvrouw van deze beweging en als een voortspruitsel van het spiritualisme of transcendentalisme dat zo populair was in Nieuw-Engeland aan het eind van de 18e eeuw. Niets is minder waar. Als Christian Science niet gefundeerd zou zijn op de Bijbel - dat is zowel het Oude als het Nieuwe Testament - dan zou deze religie jaren geleden al in vergetelheid zijn geraakt. Meer dan enig andere religieuze stroming houdt Christian Science zich bezig met de essentie van het Christendom of de profetie van Jezus, namelijk dat het de werken doet die hij deed, de grotere werken die hij verwachtte dat zijn volgelingen zouden doen. In haar zoeken naar een geestelijke verklaring van leven was haar duidelijk geworden dat de schepping totaal geestelijk moest zijn en uitdrukking moest geven aan de aard en het wezen van God, Geest. Ook begreep ze dat de schepping als het werk van oneindige onvernietigbare Geest geen enkel vernietigbaar element kon bevatten. Disharmonie, angst of ziekte waren geen deel van de schepping en dus nooit deel van de mens. Met haar eigen genezing als voorbeeld kreeg zij de overtuiging dat Jezus’ genezend werk niets miraculeus inhield, maar het resultaat was van zijn nimmer aflatend gebed, het zich voortdurend helder bewust zijn van zijn eenheid met God - een geestelijke eenheid waarin elk mens is opgenomen.

Geen opmerkingen: