maandag 22 januari 2018

Overwinnaar over haat

Tijdens een discussie over Christian Science met een aantal zieleherders van andere Christelijke kerken vroeg een van hen: “Als u werkelijk gelooft dat men de werkelijkheid van kwaad en lijden moet ontkennen om de zieken te genezen, gelooft u dan dat Jezus heeft geleden aan het kruis?” Er zijn vele aanhalingen waarin Mrs. Eddy in haar geschriften spreekt over het lijden van Jezus aan het kruis. In een daarvan vraagt zij: ”Was het rechtvaardig dat Jezus leed?” Haar antwoord is: “Neen, maar het was onvermijdelijk, want op geen andere manier had hij ons de weg en de macht van Waarheid kunnen aantonen” (Wetenschap en Gezondheid. p. 40). Jezus had de mensen al verteld dat hij als de Messias of de Christus geheel één was met zijn hemelse Vader, de schepper van het heelal, voor altijd in vrede in de eeuwige harmonie. Zonder deze bewuste vereenzelviging met zijn ware geestelijke zelfheid, één met God, had hij nooit de steen van het graf kunnen afwentelen en aan zijn discipelen kunnen verschijnen in de heerlijkheid van de opstanding, als overwinnaar over de haat van wie hem aan het kruis hadden genageld, over de schijnbare onafwendbaarheid van de dood en zijn bijzetting in de donkere groeve. Wat is dan de boodschap van het kruis en van Jezus’ opstanding die daarop volgde? Is het niet dit, dat hij door zijn onderwerping aan het allerergste wat de zondige mensheid hem kon aandoen voor eeuwig en altoos bewees dat de Christus nooit gedeerd of zelfs maar verontrust kan worden door welk element van ‘s werelds stoffelijkheid dan ook?

Geen opmerkingen: