woensdag 17 januari 2018

Oorzaak en gevolg

Christian Science leert dat God de fundamentele oorzaak of Beginsel is. Kunt u zich ooit een voorstelling maken van een oorzaak zonder gevolg, van een zon zonder zonlicht? Of kunt u zich een gevolg zonder oorzaak voorstellen, zonneschijn zonder zon? Oorzaak en gevolg zijn niet te scheiden, ofschoon verschillend van aard. De goddelijke oorzaak en zijn gevolg, Beginsel en idee, God en Zijn geestelijk heelal, de mens inbegrepen, vormen het fundamentele evenwicht van alle werkelijk bestaan. Verder moet uiteraard het gevolg van dezelfde aard zijn als de oorzaak, zoals zonlicht uitsluitend licht is evenals de zon. Indien dan de geaardheid van God volmaakt evenwicht insluit, volgt daaruit dat de werkelijke aard van de mens, de diepe geestelijke werkelijkheid die alle uiterlijke verschijningsvormen bepaalt, eveneens volmaakt evenwicht moet insluiten. Maar wat dan is de aard van God? Christian Science openbaart dit in zeven synonieme termen. Beginsel, Geest, Liefde en Waarheid, Ziel, Leven en Gemoed. Deze termen hebben geen betrekking op zeven goden of op zeven delen van één God. Elk van deze synoniemen heeft betrekking op God als geheel, maar elk synoniem belicht een bepaald facet, dat wil zeggen zijn bepaalde hoedanigheden van de aard van de Godheid. Het “volmaakte evenwicht” van God en van zijn ontelbare hoedanigheden moet tot uiting komen in het volmaakte evenwicht van de werkelijke aard van de mens. Naarmate we dit volkomen evenwicht van God, dat tot uiting komt in onszelf zowel als in anderen, onderkennen, ervaren we het koninkrijk der hemelen op aarde. We gaan dan zien dat harmonie binnenin ons regeert, op dit ogenblik, hier en nu.

Geen opmerkingen: