woensdag 13 december 2017

Wijs als de slang

Christian Science leert ons hoe we wijs kunnen zijn als de slang, door ons in staat te stellen dwars door de claims van het kwaad heen te kijken en ze van hun macht te ontdoen. Hiervoor zijn twee eenvoudige regels. Regel een: Het kwaad is niet werkelijk. Deze uitspraak is oorspronkelijk niet van Mrs.Eddy, maar van Jezus Christus. Hij verklaarde dat het kwaad, de duivel, een leugenaar was en de vader van alle leugens, dat er geen waarheid in hem was. Hij zei: “Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is; een aartsleugenaar, de vader van de leugen” (Joh.8:44 NBV). Wanneer het kwaad zich groot maakt en verklaart: “Ik kan je vernietigen. Ik kan je tot armoede brengen. Ik kan je gezondheid wegnemen. Ik kan je toekomst bedreigen”, dan zijn dat leugens. Het zijn onwaarheden die omgedraaid kunnen worden door Gods macht erover te begrijpen. Wijs te zijn als een slang, betekent wijzer te zijn dan de leugens, er doorheen te zien en er niet in te geloven. Het kwaad is een leugen. En dit wordt bewezen door het begrijpen dat God het alomtegenwoordige goede is. De tweede regel voor het demonstreren is te begrijpen dat God de bron is van alles wat je nodig hebt voor een gezond en volwaardig leven. God is jouw bron. God is Geest, en Gods rijkdom heeft een geestelijke vorm - zoals in wijsheid, ideeen, inspiratie, intelligente redenering, inzicht, vooruitziendheid, kundigheid, enz. Als deze geestelijke rijkdom volkomen aanvaard en tot uitdrukking gebracht wordt, zal er voorziening zijn voor alles wat de mens nodig heeft.

Geen opmerkingen: