maandag 18 december 2017

Weerspiegelen van de Christuswijsheid

Door het weerspiegelen van de Christuswijsheid mogen we verwachten iets als antwoord te vinden op allerlei menselijke problemen - van honger en dakloosheid, verlies, gebrek, eenzaamheid, het ouder worden  - en door deze problemen op te lossen het koninkrijk der hemelen op aarde te helpen vestigen. De zegeningen die de wereld zal ervaren naarmate wij onze visie op de Messias, of de Christus, de vertegenwoordiger van God, verruimen, worden volgens de Schrift niet alleen voorgesteld door de ster, die aangeeft dat het hele universum in werkelijkheid Gods koninkrijk is, maar ook door de koninklijke staf van heerschappij en rechtvaardigheid. “De scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter, (Hebr.1:8)” merkt de schrijver van de brief aan de Hebreeërs op. Tijdens de jaren dat Christus Jezus al predikende rondtrok, bewees de Meester bij tal van genezingen dat de goddelijke rechtvaardigheid - die samengaat met barmhartigheid - boven de sterfelijke onrechtvaardigheid van wrede onderdrukking en lijden staat. En dit zal ook nu steeds meer worden bewezen naarmate de ster van de Christusgenezing en de Christusleer haar licht laat schijnen in het menselijk bewustzijn en wij ons daardoor laten leiden. Jezus was buitenmate begiftigd met het begrijpen van Gods wet van volmaaktheid en hij maakte daar gebruik van om het geestelijke zijn te openbaren - te laten zien dat het heelal en de mens door het goddelijk Beginsel zijn geschapen - en daardoor te genezen.

Geen opmerkingen: