zondag 17 december 2017

Geestelijk zien en horen

“Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet?” (Markus 8:18) Jezus zei dit niet tegen de blinden en doven die naar hem toekwamen voor genezing, maar tegen zijn discipelen, die ongetwijfeld normaal konden zien en horen. Hij zei dit toen ze zijn waarschuwing  voor het zuurdesem van de Farizeeën niet begrepen. De Meester moedigde ze aan om te denken vanuit een geestelijk standpunt, het standpunt waarop zijn werken en zijn leer gebaseerd waren, en niet vanuit stoffelijk standpunt. Hij waarschuwde: “Bemerkt gij nog niet? En verstaat gij niet, hebt gij nog uw verharde hart? (Mark 8:17)” En hij herinnerde hen aan de bewijzen die hij in hun aanwezigheid gegeven had van Gods voorziening. Met zijn vragen verwees Jezus zijn discipelen naar Gods liefde en genezingsmacht. Ook wij kunnen de bewijsgeving van Gods liefde ervaren en daarvoor dienen wij ons af te vragen ‘in hoeverre hebben wij ogen en zien wij niet en hebben wij oren en horen wij niet? Zien en horen wij vanuit een geestelijk standpunt en vertrouwen wij alleen en uitsluitend op God?’ Geestelijk zien en horen wordt ontwikkeld wanneer wij door middel van gebed leren ons voor alles wat wij nodig hebben op God te verlaten. Zo ontwikkelen wij ons in de ware zin van het woord en dat komt elk aspect van ons leven ten goede.

Geen opmerkingen: