vrijdag 1 december 2017

Geen grondslag en geen werkelijkheid

Christian Science leert dat het kwaad elke grond van werkelijkheid mist, omdat God goed en oneindig is. Dit geldt voor het kwaad dat in het verleden is voorgevallen evenzeer als voor dat van het heden, zoals dat ook geldt voor de toekomst. Het heeft geen grondslag, geen werkelijkheid, geen vorm, geen wezenlijkheid. Ons hart moet vervuld zijn van nuttige, goede, opbouwende gedachten, die gegrond zijn op de waarheid van het zijn; en God, het goddelijk Gemoed, geeft ze in overvloed. Het verleden en zijn uitwerking op ons is subjectief. Wat we op dit moment als verleden beschouwen is een beeld in onze huidige staat van denken. Inderdaad, wat wij het verleden noemen bestaat in werkelijkheid voor ons slechts in de gedachten die we nu hebben en nergens anders. We horen vaak zeggen: “Wat gebeurd is, is gebeurd. Gedane zaken nemen geen keer en niemand kan er met enige mogelijkheid wat aan doen.” Menselijkerwijs mag dat zo lijken, maar als we die gedachten wat kritisch bekijken, ontdekken we dat het verleden op dit moment in onze gedachten werkelijk is, zodat we er veel aan kunnen doen. Hoe kan men iets reinigen dat al reeds gebeurd is. De gedachten die nu in ons bestaan, kunnen van elk spoor van kwaad worden gereinigd en gezuiverd. Want wat is het in wezen? Wat is zijn werkelijke aard? Het is enkel een soort optocht van gedachtelijke beelden die, net als bij een voorstelling aan ons oog voorbij trekken. De mate waarin het ons pijn of kwaad doet hangt van onszelf af, hangt af van onze reactie en hoeveel waarde we eraan hechten.

Geen opmerkingen: