donderdag 7 december 2017

De onpersoonlijke genezende Christus

Christian Science maakt onderscheid tussen de mens Jezus en de Christus, of Waarheid, die Jezus demonstreerde. De Christus is onpersoonlijk, tijdloos en we kunnen deze macht om te redden en genezen nu gebruiken, zoals men het de eeuwen door heeft kunnen doen. Mary Baker Eddy, de Ontdekster en Grondlegster van Christian Science ving een glimp op van de onpersoonlijke, genezende Christus door haar eigen eerste genezing. Later bewees ze de juistheid van haar begrijpen door anderen te genezen. Ze geloofde in de Christusgenezing, omdat ze die had bewezen. Het geven van bewijzen was voor haar een voorwaarde voor de juistheid van wat ze leerde. Op de vraag: “Gelooft u in God?" geeft Mrs. Eddy het volgende antwoord: “Ik geloof meer in Hem dan de meeste Christenen, want ik heb geen vertrouwen in iets of iemand anders. God ondersteunt mijn individualiteit en mijn Leven. Omdat Hij leeft, leef ik. Hij geneest al mijn kwalen, vernietigt mijn zonden, ontneemt de dood zijn angel, en het graf zijn overwinning.”  Een alinea verder zegt ze: “Ik geloof dat waarvan ik mij bewust ben door het begrijpen, hoe weinig ik ook van Waarheid en Liefde kan demonstreren.” (Un.of Good p.48) Christus Jezus toonde en leerde zijn volgelingen door zijn genezingswerk. Zelf zei hij: “Indien ik niet doe de werken mijns Vaders, zo gelooft mij niet; maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo gelooft de werken; opdat gij moogt erkennen en geloven, dat de Vader in mij is, en Ik in Hem.” (Joh.10:37,38)

Geen opmerkingen: