maandag 27 november 2017

Ware identiteit van de mens

Als de stoffelijke zin beweert dat er iemand gestorven is, kunnen we beseffen dat op dat ogenblik de geestelijke uitdrukking van God, de ware idee die samen bestaat met het Beginsel, Leven, aanwezig is. Het gevoel van een persoonlijk verlies (van een familielid) dat ik had ging ik te lijf door me af te vragen: “Begrijp ik werkelijk dat God het enige Leven is en de mens voor eeuwig de vertegenwoordiger van Leven?” Ik zag steeds duidelijker dat God oneindige individualiteit is die voor altijd Zichzelf eindeloos manifesteert en tot uitdrukking brengt. Daarom kan niemand in het niets verdwijnen of ophouden te bestaan als een oorspronkelijk deel van Gods schepping; niemand kan uit het goddelijk plan wegvallen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid p. 81: “Wis de cijfers uit, die een getal aanduiden, breng de tonen der muziek tot zwijgen, geef het lichaam, de mens genoemd, aan de wormen en toch leeft het voortbrengend, besturend, goddelijk Beginsel voort - even zeker waar het de mens als waar het getallen of muziek geldt - ondanks de zogenaamde wetten van de stof, die bepalen, dat de mens sterfelijk is.” Ik begreep dat wat ik verloren had een verkeerd begrip van de mens was. Ik kreeg er het geestelijk begrip voor in de plaats waar ik me aan hechten kon en dat ik kon liefhebben, een blijvende genegenheid voor de ware identiteit van de mens. Om me boven verdriet te verheffen, om werkelijk lief te hebben moest ik voor mijn familielid ‘heilige klederen maken, tot heerlijkheid en tot sieraad” (Ex.28:2). Net als een individueel getal, leeft de individuele identiteit voort als een onmisbaar onderdeel van de complete volkomenheid of heiligheid van Leven, God.

Geen opmerkingen: