woensdag 15 november 2017

Radicalisme

Radicale acties zoals bomaanslagen, moord, ontvoering, trekken internationaal aandacht. Sommige van die acties zijn duidelijk gevallen waarin mannen en vrouwen zich gedwongen voelden deze uiterste maatregelen te nemen in het belang van een zaak die naar hun mening rechtvaardig was. In lijnrechte tegenstelling daarmee schreef Mrs. Eddy een radicaal van een andere soort: “Wees gematigd in gedachte, woord en daad. Zachtmoedigheid en matigheid zijn de juwelen der Liefde, die in wijsheid gevat zijn. Bedwing ongebreidelde ijverzucht. ‘Leer te werken en te wachten’ “ (Terugblik en Inblik, p.79). Waar onrechtvaardigheid lijkt te bestaan, zijn sommige mensen bereid de oplossing te zoeken in geweldadig radicalisme. Ze zien geen andere mogelijkheid. Maar is er een andere mogelijkheid? Staat de menselijke gedachte open voor radicale geestelijke zachtmoedigheid en matigheid en geestelijke macht tot genezen? De vermaning van Paulus: ”Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend” (Fil.4:5), wijst op een echt doeltreffend radicaal standpunt. Het radicalisme dat Christian Science leert en in praktijk brengt, oefent op de diepgewortelde menselijke frustratie een goddelijk mildadige en verheffende invloed uit die werkelijke geneest. Dit radicalisme onthult een aanwezige macht die de mensen bevrijdt uit de onrechtvaardige toestanden van het materialisme. Jezus begreep dat het leven eeuwig en in wezen geestelijk is. Zo begreep hij dat elk probleem in de eerste plaats een behoefte was om geestelijk wakker te worden, in plaats van een behoefte aan meer stoffelijke dingen, of gezonder omstandigheden. Zo’n basis betekent radicaal afwijken van algemeen aanvaarde manieren om in de menselijke nood te voorzien.

Geen opmerkingen: