zaterdag 25 november 2017

Paradox

Soms wordt onrecht dat onaantastbaar scheen, tot niets teruggebracht; rampen die volledig schenen te zijn veranderen in overwinningen; hetongeneeslijke’ wordt genezen; het ‘onmogelijke’ gebeurt. En het gebeurt zonder veel ophef, zonder de opschudding en ongelukken van menselijke strijd. Het gebeurt gewoonlijk als niemand erop let. Bij genezingen door de goddelijke Geest zien we een overwinning geen vijand. Geestelijke macht kan alles wat verkeerd schijnt te zijn in ons dagelijks leven herstellen. Het klinkt paradoxaal: genezing ontstaat ten dele door te weten dat genezing niet nodig is. Het gaat als volgt: De menselijke ervaring is verbonden met de menselijke gedachte. Wanneer ons denken wordt gecorrigeerd, volgen er betere ervaringen. Het lichaam wordt genezen, een verkeerde toestand wordt rechtgezet, een rechtmatig doel wordt bereikt, armoede maakt plaats voor welvaart, of geluk doet smart teniet. Zulke overwinningen vinden plaats als ons denken in harmonie wordt gebracht met de uiteindelijke Waarheid. In deze Waarheid, die universeel is en goddelijk, is de mens inderdaad helemaal geen stoffelijk wezen. Onze ogen en oren lijken ons iets anders te vertellen, maar ze kunnen zelfs geen emotie of een gedachte gewaarworden en zeker geen geestelijk idee. Toch zijn gevoelens, gedachten, geestelijke gezindheid, zeer bepaald werkelijk; en ze geven het wezen van de mens aan, zijn fundamentele werkelijkheid. Die werkelijkheid is geheel mentaal, geestelijk. En deze werkelijkheid is volmaakt. De geestelijke mens is volmaakt omdat God het volmaakte Beginsel is dat hem bestuurt.

Geen opmerkingen: