vrijdag 10 november 2017

Metafysisch stelsel

Velen menen dat Christian Science iemand ertoe brengt de mooie kant van de dingen te zien en eerder te geloven in goed dan in kwaad. Hoewel dit waar is, staat Christian Science even ver af van optimisme als alleen maar geloven af staat van bewijsbare Wetenschap. Optimisme geeft in het algemeen toe dat het bestaan een slechte kant heeft en hoewel deze slechte kant gezien wordt als secundair, wordt die toch als werkelijk beschouwd. Hier wijkt Christian Science af van optimisme. Mrs. Eddy schrijft in Unity of Good p.9-10: “Wat is het kardinale punt van verschil in mijn metafysisch stelsel? Dit: dat wij door de onwerkelijkheid van ziekte, zonde en dood te beseffen, de alheid van God bewijzen. Dat verschil scheidt mijn stelsel volledig van andere.” De onwerkelijkheid van ziekte, zonde en dood beseffen is heel iets anders dan ze als secundair te beschouwen vergeleken bij gezondheid, heiligheid en leven. Gods oneindige goedheid is het iets dat het niets, dat kwaad of dwaling wordt genoemd, uitsluit.

Geen opmerkingen: