donderdag 23 november 2017

In harmonie met Waarheid

Omdat de mens geestelijk is, wordt in al zijn behoeften op geestelijke wijze voorzien. Dit is niet slechts theorie. Duizenden keren werd bewezen dat het waar is. Hoe is dat mogelijk?  Om het stoffelijk lichaam te genezen, moeten we de gedachten genezen, die het lichaam manifesteren. Om onze ervaringen harmonisch te maken of in een bepaalde toestand verbetering te brengen, moeten we het denken dat onze menselijke ervaringen bepaalt, harmonisch maken. Alleen in ons denken kunnen we de dreigende burchten van ontevredenheid vernietigd worden. Er is niets in Gods geestelijke schepping dat verbeterd moet worden. Naarmate we ons dat feit realiseren, stijgt ons denken en komt het in harmonie met Waarheid en hetzelfde gebeurt met onze ervaringen. Op die manier ontstaat er genezing door te weten dat er geen genezing nodig is. Het begrijpen van dit alles brengt wonderen tot stand. Het brengt nu wonderen tot stand: het heeft ze eeuwenlang voortgebracht en het zal ze blijven voortbrengen. Dit begrijpen is geheel geestelijk. “Want”, zegt Paulus “de wapenen van onze krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God tot nederwerping der sterkten.” (2Kor.10:4) Krachtig door God, niet door mensen: door Geest, niet door stof.

Geen opmerkingen: