zondag 12 november 2017

Hoger begrip van Ziel


Een van de zeven synoniemen van God zoals die in Christian Science worden uitgelegd is Ziel. De uitstraling van Ziel is binnen in mij en u en overal in iedereen. Die uitstraling zal er altijd zijn, omdat Ziel er altijd is. In Wetenschap en Gezondheid p.210 staat: “Omdat de Meester wist, dat Ziel en haar eigenschappen zich voor altijd door de mens openbaren, genas hij de zieken, gaf hij de blinden het gezicht, de doven het gehoor en de kreupelen het gebruik van hun voeten terug; zo bracht hij de wetenschappelijke inwerking van het goddelijk Gemoed op het menselijk gemoed en lichaam aan het licht en gaf aldus een hoger begrip van Ziel en van verlossing.” Wanneer wij God en Zijn eigenschappen begrijpen, wordt onze geestelijke individualiteit vollediger. Dit begrijpen brengt de natuurlijke geestelijke mens, de weerspiegeling van Ziel stralend aan het licht. Degene die dit inzicht niet heeft, kan deze stralengloed die de nabije omgeving verlicht, misschien opmerken maar niet onder woorden brengen. Voor velen van wie het geestelijk inzicht meer ontwikkeld is, is de reine stralenglans van Ziel gemakkelijk te onderscheiden en wordt de invloed ervan naar verhouding ondervonden.

Geen opmerkingen: