woensdag 8 november 2017

Heilzaam licht

Een gloedvolle, lieflijke luister is niet beperkt tot het koninkrijk van de bloemen, de kunst of de modewereld. De aanraking van het subtiel geestelijke, de weerklank die de innerlijke gaven van Geest, reinheid, vrede, voldoening en onschuld in ons hart vinden, vormt een licht dat niet slechts een eigen bekoring verleent, maar ook een gloed van zuivere straling verspreidt. Het heeft een heilzame invloed op de omgeving. Een reine geestelijke stralenglans is niet gefingeerd. Hij komt van binnen en straalt naar buiten uit. Het is een gevolg van gebed, het gebed dat vurig probeert de goddelijke Liefde en Ziel te begrijpen. Dat probeert de ware aard van de vreugde en de vrede en de macht van Liefde te begrijpen. Reine geestelijke stralengloed verspreidt een gezond, heilzaam licht in de omtrek, of het nu ons gezin, onze omgeving of onze gemeenschap is. Was het niet de geestelijke uitstraling, de reine stralenglans van Ziel, die het gelaat van Mozes verlichtte toen hij op de Berg Sinai sprak met de Heer? De zuivere straling van Mozes’ gelaat  en van Christus Jezus bij de transfiguratie op de berg wordt beschreven als “Zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht” (Joh.14:27).

Geen opmerkingen: