zondag 19 november 2017

Geestelijke gerichte benadering

Jezus bewees voor alle tijden dat genezing altijd volgt wanneer Gods alheid wordt begrepen en ootmoedig aanvaard. stap voor stap zullen zij die streven naar dit begrip en het volledig bereiken, de doeltreffendheid ervan ontdekken. Zo’n geestelijke gerichte benadering - namelijk een bewust uitreiken naar Gods werkelijkheid en Zijn immertegenwoordige goedheid in plaats van te reageren op de onwaarheid van de oppervlakkige menselijke omstandigheden - brengt inderdaad een zekere mate van individuele vrijheid. Maar hij baant tevens de weg naar grotere zegeningen voor de mensheid. Jezus begreep Gods oneindige goedheid. Naargelang het menselijke denken de juistheid erkent van wat Jezus wist, en de daaraan verbonden zegeningen aanvaardt, zullen de frustraties van het sterfelijk geloof verdwijnen. Onrechtvaardigheid zal plaats maken voor rechtvaardigheid, disharmonie voor harmonie en elke vorm van beperking zal verdwijnen voor de vrijmakende macht van de Christus, Waarheid. De mensheid zal leren dat werkelijke macht en de toepassing ervan op menselijke problemen niet is gelegen in wilskracht, maar in de kracht van de radicale geestelijkheid die niet slechts een mildadige en kalmerende invloed uitoefent op het menselijk gedrag, maar die echte genezing brengt. Velen bewijzen tegenwoordig wat Mrs. Eddy verkondigd heeft: “Zachtmoedigheid, die de menselijke begeerte in toom houdt, bezielt met wijsheid en verleent goddelijke macht.” (Misc.Writings p. 360).

Geen opmerkingen: