vrijdag 17 november 2017

Geestelijk ontwaken

Jezus aanbad Geest als zijn enige God. Daarnaast weigerde hij gehoorzaam te zijn of zich te onderwerpen aan de beperkingen van een valse God - namelijk stoffelijke opvattingen. Hij gaf het verlangend bewustzijn en helder besef van het ware bestaan van de mens, dat geestelijk compleet en volmaakt is. Het geestelijk ontwaken, dat in het ontvankelijke hart plaatsvond, veranderde daadwerkelijk de menselijke toestand. Waar ziekte had geheerst, kreeg de gezondheid de overhand. Waar gebrek werd ondervonden, werd overvloed algemeen ervaren. Wanneer de stoffelijke toestand onrechtvaardig, onbillijk of verkeerd schijnt te zijn, kunnen we het voorbeeld van Christus Jezus volgen. Wij kunnen ons biddend tot de oneindige, immertegenwoordige Geest wenden en dankbaar de volmaaktheid en aanwezigheid erkennen van de goddelijke Liefde. We kunnen in onze gedachten bevestigen dat er geen greintje werkelijkheid, macht of substantie is in hetgeen onrechtvaardig is en dat er geen plaats voor is. We doorbreken dan het beperkende, stoffelijk gevoel van vrees en wanhoop en verkrijgen zo in zekere mate het geestelijk inzicht en het geestelijk licht die ons een glimp doen zien van de aanwezigheid van volmaaktheid.

Geen opmerkingen: