woensdag 22 november 2017

Dwingende kracht

Het is de dwingende kracht van Gods volmaakte wet van harmonie die aan de zieken genezing brengt. Het menselijk gemoed brengt geen genezing; maar naarmate dit gemoed zichzelf met al zijn aanmatigingen opzij zet en met kinderlijk vertrouwen de almacht en de alomtegenwoordigheid van God aanvaardt laat het ‘t genezende licht van het goddelijk Gemoed - Gods wet van het goede - door. Wij moeten daadwerkelijk erkennen dat de wet van Gods alheid de enige wet is die het geval beheerst. Wij kunnen ons geestelijk werk doen om meer “als een kindeke te worden”, er mentaal aan werken door eigenwil, de persoonlijke zin, egoïsme en een verkeerd gevoel van verantwoordelijkheid te ontkennen. Er bestaat slechts het ene oneindige Ego dat alles bestuurt door zijn onweerstaanbare wet van harmonie. Christus Jezus was de nederigste man die ooit geleefd heeft en bijgevolg de beste genezer. Hij wist dat het geen zwakheid is als een kind te zijn, maar dat dit toegang geeft tot een hoger begrip en betere demonstratie van de geestelijke macht en hij bewees dat ook. Hoe vollediger wij het sterfelijk begrip van onszelf loslaten en ons als een kind overgeven aan Gods macht en algehele leiding, des te sneller zullen wij getuigen van de effectieve werking van Gods wet.

Geen opmerkingen: