maandag 6 november 2017

Besef van vrede

De mens heeft altijd rust en vrede gehad en zal altijd rust en vrede vinden, wat er ook volgens de stoffelijke zinnen mag gebeuren. En wanneer wij merken dat onze vrede niet van stoffelijke factoren afhangt, maar door het altijd-tegenwoordige Gemoed in stand wordt gehouden, zullen wij inzien dat vrede altijd binnen ons bereik ligt. Wanneer wij succes hopen te hebben met onze ondernemingen, is het van vitaal belang dat wij vaststellen wat ons besef van vrede inhoudt. Vrede is geestelijke kracht en zij geeft ons de vrijheid onszelf te zijn. Wanneer wij in ons huis de vrede ontdekken, zullen wij vrij zijn om andere hoedanigheden van God tot uitdrukking te brengen, zoals vreugde en intelligentie. Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.506: “De rustige en verheven gedachte of het geestelijk inzicht heeft vrede.” Vrede is niet iets dat wij het ene moment wel en het andere moment niet hebben. Vrede is constant omdat God constant is en wij het vermogen bezitten Gods vrede te weerspiegelen. Vrede is een gave Gods.

Geen opmerkingen: