zondag 15 oktober 2017

Ware rechtsmacht

Soms weten we maar al te goed wat rechtvaardig  en goed is, maar voelen we ons niet in staat daar gehoor aan te geven. U herinnert zich dat Salomo aan het begin van zijn koningschap God vroeg hem inzicht te geven zodat hij onderscheid kon maken tussen wat goed en wat kwaad was. Vroeg hij daarmee niet naar de wet van het goddelijk Gemoed, de altijd werkzame wet van volmaaktheid? Dat resulteerde in een goed en voorspoedig leven. Ook al zijn wij lange tijd in de war gebracht omtrent wat goed en wat kwaad, nuttig of schadelijk is, zelfs als beide zo verstrengeld lijken dat er geen verschil meer te zien valt, de tijd komt dat we leren onderscheid te maken tussen de goede gedachten die van God komen en de negatieve gedachten die de almacht van God, het goede, Geest, afwijzen. Maar hoe zit het nu met wat goed is voor de een, niet tegelijkertijd ook het goede is voor een ander? In Wetenschap en Gezondheid  p. 379 staat geschreven: “De ware rechtsmacht van de wereld berust bij Gemoed, dat elk gevolg bestuurt, en erkent, dat alle veroorzaking in het goddelijk Gemoed is gelegen”. Dit geeft aan hoezeer ons begrijpen op een dwaalspoor wordt gebracht als wij ons zo van ons stuk laten brengen door een situatie dat we vergeten dat ‘de ware rechtsmacht van de wereld bij Gemoed berust’, bij God. Wij moeten uitgaan van de goddelijke openbaring, willen wij een juist inzicht verkrijgen en erkennen dat God de situatie beheerst.

Geen opmerkingen: