donderdag 26 oktober 2017

Voorwerp van Zijn zorg

Wij hebben mogelijk het gevoel dat we kwetsbare stervelingen zijn, geïsoleerd en eenzaam, maar het is alvast een goed begin om ons hart open te stellen voor God. En als we ons overgeven aan de werkelijkheid van onze onveranderlijke relatie tot God - als we onszelf gaan zien als de geestelijke expressie van Liefde, als het voorwerp van Zijn zorg en wij er bovendien naar streven een rein en zedelijk leven te leiden - zal dit de betovering verbreken die ons ingeeft dat we stoffelijk en sensueel zijn, of op enigerlei wijze gescheiden van God. Dit geloof, dat we van God gescheiden zijn, leidt onvermijdelijk tot pijn, teleurstelling en gebrek aan zelfrespect - een gevoel van leegte en doelloosheid, dat alleen genezen wordt door het besef dat we dichtbij God, of de goddelijke Liefde leven. Niemand zal zeggen dat deze ommekeer in denken en leven ons makkelijk zal vallen; het kan soms een zware strijd zijn. Maar als we ons de moeite getroosten, voelen wij hoe God ons met Zijn Liefde steunt. En  het verlangen om iets van Zijn liefde te bespeuren in onszelf en in onze relatie met anderen wordt beloond door een beter en gelukkig leven en door contacten die ons meer voldoening schenken.

Geen opmerkingen: