donderdag 5 oktober 2017

Van God geschonken

Ons leven heeft soms iets van een avontuurlijke reis, een reis naar het onbekende. En iets dat onbekend en onzeker is, wekt niet bepaald veel vertrouwen, we willen deskundig advies. Maar is er hier dan niet een of andere deskundige die wij kunnen vragen, iemand die alles weet - om precies te zijn een alwetende God? Geldt wat Paulus aan de Korinthiërs schreef niet evenzeer voor ons: “Wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn” (1Kor. 2:12). Wat zijn de dingen, die ons van God geschonken zijn? Een daarvan is dat Hij onze Vader is. Als wij ons tot God wenden en om hulp vragen, doen we dat niet tot een volslagen vreemde, tot een of andere onverklaarbare, geheimzinnige macht, maar tot een liefhebbende Vader, die in alle tederheid voor Zijn kinderen zorgt draagt. Die Vader is allesbehalve onverschillig voor ons welzijn. Waarom weten wij dit zo zeker? Door het leven en de werken van Christus Jezus, die ons daarmee heeft duidelijk gemaakt dat God een Vader is, zijn Vader en ook onze Vader, en die ons daarmee een voorbeeld heeft gegeven van wat het betekent God te leren kennen als Vader en Hem als zodanig in ons leven te erkennen.

Geen opmerkingen: