woensdag 11 oktober 2017

Opstanding

Wij kunnen de vreugde van onze verlossing weer ervaren door de opwekkende of opstandingskrachten van de Christus, Waarheid, zelf. Vanuit de hoogte van zijn ware natuur zei Jezus: ‘Ik ben de opstanding en het leven” (Joh.11:25). Toen hij deze woorden uitsprak, kan Jezus onmogelijk gedoeld hebben op zichzelf als een menselijke persoonlijkheid. Er zijn geen opstandingskrachten in een menselijke persoonlijkheid. Maar Jezus sprak niet op menselijk niveau. Hij identificeerde zich zo volkomen met de Christus - met de geestelijke waarheid van alles - dat hij sprak als de Christus zelf. Jezus kon over zijn Christusaard spreken in bewoordingen van opstanding, omdat het altijd de Christus is, de ware idee van God, die weer doet opstaan. Telkens wanneer de Christus - telkens wanneer een juist, goed en waarlijk geestelijk idee - onze gedachten-wereld betreedt en daar blijft wonen, versnelt dit de opstanding van ons ware mens-zijn. Vaak als mensen de studie van Christian Science beginnen, denken zij dat zij alles geestelijker moeten leren begrijpen. Inderdaad is dat zo - menselijk gesproken. Maar als wij gaan inzien dat het Gemoed van God reeds alles weet wat er te weten is van de Christus, en als wij bovendien begrijpen dat dit goddelijk Gemoed werkelijk ons geheel eigen Gemoed is, dan is het duidelijk dat wij in onze ware geestelijke aard reeds alles weten wat wij over de Christus hoeven te weten. Dit is al ingebouwd in ons ware bewustzijn als Gods zonen en dochters.

Geen opmerkingen: