woensdag 25 oktober 2017

Manifestatie van Geest

Wij hebben allen behoefte aan liefde en waardering en aan tedere zorgen die ons omringen. Maar een poging om die allerdiepste behoefte te bevredigen door menselijke relaties alleen zal altijd uitlopen op een teleurstelling, want geen enkel mens  - of een aantal mensen - kan ooit de plaats innemen van de relatie die wij moeten opbouwen met God. Daar komt nog bij dat wij, naarmate wij de liefde Gods werkelijk voelen, beter in staat zijn een diepgevoelde, blijvende liefde voor de medemens tot uiting brengen, een liefde die vrij is van bedrog, manipulatie en egoïsme. Het doorgronden van onze relatie tot God zal wellicht in het klein aanvangen. Misschien als een simpel geloof dat Hij bestaat en dat Hij elk van ons lief heeft. Naarmate de werkelijkheid en de omvang van Gods liefde groeit in ons hart, zal dat besef zich uitbreiden tot het begrijpen dat wij Zijn geestelijke schepping zijn - ja, het beeld van God Zelf. Wij zijn niet gewoon maar stoffelijke wezens die om die reden onvermijdelijk gescheiden zijn van Geest. Christian Science helpt ons in te zien dat wij nu en altijd de uitdrukking of manifestatie zijn van Geest, van de eeuwige Liefde zelf. En als beeld of weerspiegeling van God is onze relatie tot Hem net zo eeuwig en permanent als de bron ervan. Wij verheugen ons in het feit dat wij als Gods beeld en gelijkenis omringd zijn door constante liefde en bevredigd door al het goede.

Geen opmerkingen: