maandag 9 oktober 2017

Inspiratie

Door te bidden vermijden wij omwegen en geraken niet op een dood spoor. In de mate waarin wij Gods leiding zoeken, ontdekken wij dat Hij ons nooit uit Zijn liefdevolle armen zal laten gaan in een kille en angstaanjagende wereld. Die gedachte vormde ook de inspiratie voor het lied “He’s got the whole world in His hand” en die woorden zijn het motto geworden voor de overtuiging dat Hij ook ons lot in Zijn hand houdt. Wij kunnen daar niet zomaar passief bij blijven zitten en verwachten dat alle tegenspoed gewoon vanzelf zal verdwijnen. Als wij bereid zijn mee te werken, zullen we ontdekken wat God reeds heeft gedaan. Zo komen we van de vraag of er wel een God is tot de daadwerkelijke bewijsgeving van God in ons leven. Dan leven wij ons leven ten volle, niet met medicijnen, niet door als een plantje te existeren, maar evenmin door persoonlijke ambitie of ten koste van anderen. Ieder van ons heeft gelijke kansen, die - als we er gebruik van maken - ons de zekerheid geven van de actualiteit van Gods alomtegenwoordigheid, van de ontvouwing van het goede. Dit is een proces dat in ons denken plaats heeft. De goddelijke openbaring komt in ons denken als inspiratie. Een gids waar wij niet buiten willen, want die leidt ons tot een stralend vreugdevol leven.

Geen opmerkingen: