dinsdag 24 oktober 2017

Het zevende gebod

Denk eens voor een ogenblik aan de tijd van Mozes en hoe hij Gods wet in de vorm van de Tien Geboden aan het Israëlitische volk gaf. Werd hem die wet in alle dank afgenomen? Gehoorzaamde het volk deze wet uit eigen beweging? Dat was over het algemeen niet het geval. Het zevende gebod (Ex. 20:14): ‘Gij zult niet echtbreken’ werd op grote schaal genegeerd. Vooral als we aan echtbreken denken in de ruimste zin van het woord, niet alleen aan in de zin van ontrouw aan de huwelijksbelofte. Het is schijnheiligheid om te verklaren dat wij geestelijk zijn en dan een zinnelijk leven te leiden, een leven dat niet de wetten van God in acht neemt. De morele wet is niet bedoeld als een wegversperring tot geluk. Het is een wegwijzer naar geestelijke vreugde. Als wij gehoorzamen aan de wet van God, zullen wij merken dat onze contacten met anderen de warmte en de veiligheid van de goddelijke Liefde beter weerspiegelen. Het zevende gebod ontzegt ons niet de mogelijkheid genegenheid tot uitdrukking te brengen. Verre van dat. Het zevende gebod brengt liefde en rechtschapenheid samen. Wanneer onze liefde de bescherming en steun heeft van de goddelijke Liefde zal onze liefde langer standhouden.

Geen opmerkingen: