vrijdag 27 oktober 2017

Het lezen van de Bijbel

Geestelijk begrijpen moet met het lezen van de Bijbel gepaard gaan, wil de genezende macht demonstreerbaar zijn. Waar de mensheid vooral behoefte aan heeft is de geestelijke betekenis van de Bijbel. Wetenschap en Gezondheid is dan ook een onmisbaar hulpmiddel bij ons zoeken naar Waarheid en verlossing. De Bijbel is er echter niet alleen maar voor het oplossen van menselijke moeilijkheden en het gerieflijk maken van ons leven. Zij verheft de gedachten tot de geestelijke identiteit van de mens en het geestelijk leven en laat zien dat het antwoord op alle menselijke nood ligt in het erkennen van onze goddelijke afkomst. Geestelijke wijsheid en geestelijk begrijpen leiden ons altijd rechtstreeks naar God. Daarom is de goddelijke Liefde in de duisternis doorgedrongen met de bijbelse getuigenis van geestelijk gezinde individuen om aldus de mensheid een blijvend document van deze getuigenis te geven. De Bijbel is er omdat de mensheid deze nodig heeft. De Bijbel is het licht dat op de zee van menselijke duisternis schijnt en de weg aangeeft naar het geestelijk begrijpen van God. En als we onze weg in het licht vinden, zullen we ook de warmte van Gods koesterende liefde voelen. Deze warmte brengt daadwerkelijk iets in ons teweeg. Dat kan op zichzelf al genoeg zijn.

Geen opmerkingen: