maandag 30 oktober 2017

Goddelijke boodschap

God verlicht en onderricht het menselijk bewustzijn door de Christus. In Wetenschap en Gezondheid p.332, lezen we: ’Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van van God aan de mensen, die tot het menselijk bewustzijn spreekt.’ Wanneer we onze gedachten afwenden van de sterfelijke opvatting en ons in gebed tot God wenden, staan we open voor de Christus, de goddelijke boodschap van God. Door deze boodschap zijn we in staat ons de waarheid van het geestelijke zijn eigen te maken. Dan wordt duidelijk hoe het goddelijk Beginsel opereert als feilloos bestuurder over de mens en het heelal. En de schijn dat de mens overheerst wordt door het sterfelijk gemoed of het lichaam, blijkt een onverantwoordelijke, veeleisende en een volkomen valse aanmatiging te zijn. In dit proces vernietigt het licht van Waarheid het duister waarin de sterfelijke gedachte verkeert en het lichaam wordt hersteld in zijn oorspronkelijke normale, harmonieuze staat. Omdat we werkelijk Gods idee zijn, zijn we met de macht toebedeeld om het geestelijke uitgangspunt aan te nemen - het uitgangspunt dat de mens Gods volmaakte, geestelijke en onsterfelijke weerspiegeling was, is en altijd zal zijn.

Geen opmerkingen: