zondag 1 oktober 2017

Gemoed is Alles

Een doeltreffende manier om ons denken te beschermen tegen gedachten van tweedracht is te begrijpen dat er slechts één oneindig Gemoed bestaat dat alle bestaan bestuurt. Omdat dit Gemoed oneindig is kan het geen tegenstand ondervinden, geen tegengestelde en geen tegenstander hebben. Gemoed is Alles; daarom bestaat er buiten dit Gemoed niets dat overgebracht kan worden of tot uitdrukking kan worden gebracht. Gemoed is zich alleen bewust van zijn eigen oneindigheid en goedheid die tot uitdrukking komen in volmaakte goddelijke ideeën. Gemoed heeft nooit ruzie, raakt nooit in een strijd verwikkeld. Als de idee van God, of Gemoed, weerspiegelt de mens de goddelijke wil en brengt de vreedzame gedachten van Waarheid, Leven en Liefde tot uitdrukking. De mens heeft geen afzonderlijk eigen gemoed. Als aan deze geestelijke waarheden wordt vastgehouden en als we ze in ons individuele leven demonstreren, helpen ze de wereld collectief, nationaal zowel als internationaal. Ze vormen een machtige bijdrage tot de vestiging van universele vrede op aarde.

Geen opmerkingen: