maandag 2 oktober 2017

Geestelijke zelfheid

In Christian Science weigeren we ons bewustzijn tot slagveld te maken van tegenstrijdige meningen. We weerstaan de verleiding om ons voor onze moeilijkheden te verontschuldigen met de valse theorie van het onbestuurbare onderbewustzijn. En we laten niet toe dat onze gedachten doelloos door de galerijen van het verleden zwerven en onharmonische ervaringen of hun geschiedenis, steeds weer herhalen of ons eraan herinneren, of we ze overwonnen hebben of niet. We hebben de liefdevolle vermaning van Paulus (Fil. 3:13-15): “Broeders, ik acht niet, dat ikzelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor ons is, jaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen.” Evenals onze Meester Christus Jezus, moeten we de verkeerde opvatting van de mens opgeven en zijn door God verordineerde geestelijke zelfheid zien, onaangeraakt door welke droomervaring dan ook. Als Christus gehoorzaam te zijn aan God helpt ons met vreugde de verantwoordelijkheid op ons te nemen ons denkproces te controleren. Dit betekent de verwerping van de inblazingen van de stoffelijke zin en het ontwikkelen van de geestelijke zin, het onderscheiden, begrijpen en demonstreren van reinheid, goedheid, wijsheid, liefde en heiligheid als de substantie van onze ondervinding.

Geen opmerkingen: