vrijdag 20 oktober 2017

Geestelijke Waarheid

Geloof in het belang, de geschiedenis en de macht van de stof weerstaat de openbaring van de geestelijke waarheid, zoals ook Jezus ontdekte. Maar als we doorzetten en meer en meer gaan begrijpen van God en de mens en daar de bewijzen van geven, neemt Waarheid de dwaalbegrippen weg en volgt genezing. We richten onze gedachten dan minder op het eigen ik, dat naar een vlucht zoekt en we zijn minder op bevrediging uit van allerlei stoffelijke verlangens. Integendeel we keren ons meer naar buiten, naar dankbaarheid, reinheid en vreugde. Met als resultaat dat wij ons geluk vinden in dat van anderen - in onzelfzuchtigheid, in het dienen van de mensheid in plaats van er een afkeer van te hebben of ervan weg te lopen. De ware, geestelijke mens is niet verslaafd aan het kwaad en wordt er ook niet door aangetrokken; hij is noodzakelijk en onweerstaanbaar één met de aard en het wezen van God, met de absolute oorsprong van alles dat werkelijk is. God is het Beginsel van de mens. Christus Jezus heeft niet gezegd dat de kennis van God en de mens in de stof te vinden is. Hij zei juist: ‘Het Koninkrijk Gods is binnen u’ (Luk.17:21). Heel zijn leven en werk toonden de oppermacht van Geest - macht over ziekte, zonde en dood. Wat hij deed moeten wij doen.

Geen opmerkingen: