vrijdag 6 oktober 2017

Essentieel Christelijk verlangen

Godsdienst is een zaak van het hart; als wij ons tot God wenden, naar zijn ontfermende liefde uitreiken, is dit een essentieel Christelijk verlangen, wij verlangen diep en ernstig dat Hij Zichzelf aan ons openbaart. Ziet niet ieder mens uit naar vertroosting? Wij zoeken echter niet alleen maar een tijdelijk gevoel van geborgenheid, maar veeleer een bescherming waar we te allen tijde op kunnen vertrouwen. En is dat niet juist de alomtegenwoordige macht van het goddelijk Gemoed, waar wij een beroep op doen? Dit Gemoed werkt volgens de wet van de eeuwige volmaaktheid, die niet kan worden teniet gedaan door menselijke of stoffelijke omstandigheden. God bestuurt met deze wet Zijn gehele schepping, de mens inbegrepen. En hoe kunnen wij daar vol vertrouwen een beroep op doen als wij niet het minste inzicht in deze God hebben, als de Wetenschap van het Christendom ons daarin niet leidt? Geen mens kan ons dit uit persoonlijke wijsheid geven, maar samen met God kunnen wij dit inzicht verwerven - deze wetenschap dat God altijd met ons is en opgewassen is tegen alle nood.

Geen opmerkingen: