woensdag 4 oktober 2017

Eeuwigheid

God te kennen geeft ook u en mij macht. God kennen betekent onszelf kennen, want wij zijn Gods kinderen. Wij weten dat wij geestelijk en eeuwig en onvernietigbaar zijn, en dat wij God weerspiegelen. Wij weten dat we ons niet hoeven te onderwerpen aan die redeloze kracht die we dood noemen, omdat God - die het oneindige Leven is - de enige en absolute macht is die over ons heerst. En zodra we begrijpen dat Gods macht en Gods liefde alles wat kwaad of ongelijk is aan God vernietigt en we daarop vertrouwen, is het begrip eeuwigheid in verband met de mens geen fata morgana meer. Mary  Baker Eddy brengt dit verband in haar boek Unity of Good p. 48 aldus onder woorden: “Ik geloof meer in Hem [God] dan de meeste Christenen, want ik heb geen vertrouwen in iets of iemand anders. God ondersteunt mijn individualiteit. Nee, meer dan dat - Hij is mijn individualiteit en mijn Leven. Omdat Hij leeft, leef ik. Hij geneest al mijn kwalen, vernietigt mijn zonden, ontneemt de dood zijn angel en het graf zijn overwinning.”

Geen opmerkingen: