dinsdag 31 oktober 2017

Een nieuw en beter leven

In de bergrede spreekt Jezus met grote overtuigingskracht, die we niet in die mate aantreffen bij Mozes of bij joodse geleerden. Hij spreekt als Gods Zoon en toont zijn discipelen een totaal nieuwe manier van leven. Jezus‘ toespraak begint met de zaligsprekingen, een reeks uitspraken die de discipelen de weg wijst naar een godvruchtig, een gezegend en gelukkig leven. Het is alsof Jezus zijn volgelingen daarmee vraagt een nieuw en beter leven te leiden. En in de zaligsprekingen vertelt hij wat dat inhoudt. Jezus zegt dat iedereen zalig is, d.w.z. gezegend, gelukkig en deelgenoot van de verlossing. Zij die Gods Woord zoeken met hun gehele hart, zullen het vinden. Zij die treuren, zullen geluk vinden. Zij die vriendelijk, rein en vredelievend zijn, zullen vriendelijkheid en vrede ervaren. En wat meer is, zij zullen God zien. Dat, zegt Jezus, is voor ieder mens weggelegd, op ieder moment. Jezus leerde zijn discipelen dat wij allen kinderen Gods zijn en dat het koninkrijk der hemelen nabij is, een actuele werkelijkheid. Voor Jezus was het koninkrijk der hemelen geen plaats. Het was een wijze van denken en handelen. Dit houdt ook in gehoorzaamheid aan de Tien Geboden van Mozes. Maar er is zoveel meer. Het is het geestelijk begrijpen van Gods wetten.

Geen opmerkingen: