zaterdag 14 oktober 2017

Een goede zaak

De openbaring van Christian Science is gedrukt en over de hele wereld verspreid in miljoenen exemplaren van Wetenschap en Gezondheid. De boodschap van de openbaring zal daarom altijd beschikbaar zijn om lezers in vuur en vlam te zetten en uit te sturen over de hele wereld, want de velden zijn al “wit om te oogsten” (Joh. 4:35). De groei van een goede zaak is altijd afhankelijk van het geïnspireerde denken en het dynamisch optreden van haar aanhangers. Als een goede zaak verzandt, komt dat doordat het denken van de aanhangers is verzand. En als een goede zaak te gronde gaat, gebeurt dit omdat het denken van de aanhangers is tekortgeschoten. Omdat elke goede zaak afhankelijk is van het geïnspireerde denken en handelen van de leden, vraag ik mij af: Wat is dan de taak van de volgelingen van Christus? Eenvoudig dit: dat elk van ons dient te handelen alsof het succes van de hele zaak uitsluitend afhankelijk is van hem. En laat ons nu daarom onszelf rekenen - of wij Christian Scientisten zijn of niet - laat onszelf rekenen onder degenen die in de eerste plaats in aanmerking komen om de zaak van de Christus uit te dragen. Laten wij onszelf wakker schudden. Geen oude dag. Geen vermindering van energie. Geen ontmoediging. Geen afname van inspiratie. Geen wegzinken in de kussens van de materie.

Geen opmerkingen: