donderdag 12 oktober 2017

Dualisme

Misschien zijn onze gebeden tot een dagelijkse routine geworden. En het licht en de inspiratie loopt gevaar getemperd te worden als onze gebeden afzakken tot een vast patroon van bepaalde woorden. Misschien staan we in onze gebeden tegenover een van de belangrijkste theologische dwalingen waarmee de mensheid te kampen heeft: de leer van dualisme. Deze dwaalleer verkondigt dat de mens is weggevallen van God, dat hij op dit ogenblik gescheiden is van God en nu moet trachten zijn eenheid met God te herwinnen. Velen van ons houden vast aan dit negatieve standpunt en trachten te werken vanuit dit dualisme: dat wij een soort privé-gemoed hebben dat op de een of andere manier gescheiden is van het ene goddelijk Gemoed, God; dat wij proberen licht te brengen in dit privé-gemoed door geestelijk denken en dat wij misschien uiteindelijk onze eenheid met God tot stand zullen brengen. Maar God kan niet gescheiden worden van de ware geestelijke mens, evenmin als een oorzaak gescheiden kan worden van zijn eigen gevolg. Oorzaak en gevolg, God en de mens, Vader en zoon, Gemoed en idee, zijn één in wezen. God, de goddelijke Geest, straalt Zijn overvloedige substantie uit in aanhoudende schepping en die rijkelijke uitstraling is de mens - dat bent u.

Geen opmerkingen: